Nyomtatás

A Nemzeti Egészségügyi Tanács kiáll a füstmentes törvényjavaslat mellett

Írta: Szdv.hu Dátum: . Rovat: Hírek

A Nemzeti Egészségügyi Tanács kiáll a füstmentes törvényjavaslat mellett 18 percenként hal meg valaki Magyarországon dohányzás okozta betegségben. A dohányzás évente 30.000 honfitársunk életét követeli, ami kétszer annyi, mint ahányan alkoholizmus, közlekedési baleset, gyilkosság, öngyilkosság és AIDS-ben együttvéve.

Háromszor annyi ember veszíti életét mások cigarettafüstjének belégzése miatt, mint ahányan közlekedési balesetben

A Nemzeti Egészségügyi Tanács támogatja a zárt közterületi teljes dohányzási tilalom bevezetését, a munkahelyek, a közlekedési eszközök és azok megállóinak, valamint várótermeinek, illetve az aluljáróknak, a játszótereknek és a társasházak folyosóinak, lépcsőházainak füstmentessé válását.

A Nemzeti Egészségügyi Tanács ugyancsak támogatja a nagyméretű képes figyelmeztetések bevezetését a dohánytermékek csomagolásán.

Támogatjuk azt is, hogy az állam olyan mértékben emelje a dohánytermékek jövedéki adóját, beleértve a vágott dohányét is, hogy azok ára az inflációt meghaladó mértékben emelkedjen.

A megelőzés költségeit mindannyiunknak viselnie kell. Ennek érdekében javasoljuk, hogy minden adózó az SZJA 1%-át a dohányzásprevenció céljaira ajánlhassa fel.
Az egészségügyi költségvetés jelenlegi nehéz helyzetében súlyos milliárdokban mérhető a dohányzás egészségügyi következményeinek költségei.  Nem lenne célszerű a leszokás költségeit is az egészségügyi költségvetésre terhelni, ezért 1%-os termékdíj bevezetését javasoljuk valamennyi dohánytermékre. Becslések szerint az így befolyó évi 5-6 milliárd forint elegendő lenne mind a tüdőgondozói hálózat köré szerveződő leszokást támogató orvosi ellátó rendszer működésének finanszírozására, mind a bizonyítottan hatékony vényköteles leszokást segítő gyógyszerek részleges OEP-támogatásának a költségeinek a fedezésére.

A Nemzeti Egészségügyi Tanács évek óta szorgalmazza javaslataival a törvényi szabályozást, ami most végre egybeesik a Kormány és az illetékes tárca törekvéseivel. Remélhetőleg rövidesen előre léphetünk ezen a téren is, mert európai léptékű törvény van születőben.

Kérjük a lakosságot; álljon a törvény mellé a nagyerejű dohánylobbi üzleti érdekeltségeivel szemben.

 

Prof. Dr. Papp Zoltán Dr. Gara Imre dr. Mucsi János
Nemzeti Egészségügyi Tanács, elnök kardiológus tüdőgyógyász
Nemzeti Egészségügyi Tanács, alelnök Nemzeti Egészségügyi Tanács tagja

 

A Nemzeti Egészségügyi Tanács 2010. február 1-én tárgyalta, és egyhangúlag támogatott javaslatában első számú prioritásként emelte ki a Nemdohányzók védelméről szóló törvény szigorítását, a leszokástámogatás feltételeinek támogatását, illetve a megelőzéssel járó feladatok anyagi hátterének megteremtését.

A Nemzeti Egészségügyi Tanács 2011. február 1-i ülésének állásfoglalása az egészségpolitika legfontosabb feladatai a dohányzás témakörében

A Nemzeti Egészségügyi Tanács megtárgyalta a dohányzás témakörét. Célként határozta meg a dohányzók számának és arányának a jelentős csökkentését a lakosság általános egészségi állapotának és munkavégző képességének gyors javítása érdekében. Fentiek megvalósulása érdekében szükségesnek tartja:

  • A zárt közterületekre vonatkozó teljes dohányzási tilalom bevezetését.
  • A leszokást támogató orvosi ellátás ingyenes elérhetőségét.
  • A dohánytermékek árának emelését, kb. 1%-os termékdíj bevezetését.
  • A bizonyítottan hatékony vényköteles, leszokást segítő gyógyszerek részleges OEP finanszírozását.
  • Lakossági adakozás lehetőségének bevezetését (SZJA 1%-os felajánlása)
  • Dohánytermékek promóciójának teljes körű (médiumok, reklám, csomagolás, stb.) betiltását.
  • Nemzeti dohányzásellenes koordinációs központ működtetését.
  • A számos tárcát érintő intézkedések irányításába és végrehajtásába bevonni a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottságot.
  • A fentieket tartalmazó jogszabály elkészítését.
Nemzeti Egészségügyi TanácsAz 1997. évi CLIV. törvény szerint a Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) kezdeményező, javaslattevő, véleményező és tanácsadó szerepet játszik a kormányzati egészségpolitika kialakításában és az ezzel összefüggő döntések meghozatalában, és közreműködik többek között a lakosság egészségét támogató és fejlesztő kormányzati szintű társadalompolitika kialakításában és a döntések előkészítésében.
A NET tagjai az egészségügy területén működő országos szakmai kamarák egy-egy képviselője, az egészségügyben dolgozók országos érdek-képviseleti szervezetei, a helyi önkormányzatok országos érdekszövetségei, az egészségügyi szolgáltatók országos szövetségei, az egészségügyi oktatási intézményei, az egészségügyi szolgáltatót fenntartó minisztériumok, az egészségügy területén működő tudományos társaságok által delegált szakértők, valamint a munkavédelmi hatóság, a Magyar Tudományos Akadémia által kijelölt egy-egy fő. A Tanácsnak a törvény erejénél fogva tagja, továbbá a miniszter, az egészségügyi államigazgatási szerv képviselője, valamint az egészségbiztosítási szerv vezetője.
Az egyes betegségcsoportokat képviselő szervezetek egy-egy főt jogosultak a Tanácsba delegálni, összesen 10 főt. így a betegek rendelkeznek a legnagyobb képviseleti hányaddal a NET-ben. A NET egyik alelnökét is a betegek képviselői közül választják. A krónikus légzőszervi betegeket jelenleg főszerkesztőnk, dr. Mucsi János képviseli a NET-ben.

Kép: sxc.hu

Kapcsolódó cikk a http://drinfo.hu oldalon: Tizennyolc percenként gyilkol a cigaretta

...

Cikk olvasása az eredeti oldalon...