Nyomtatás

Halálos alkotmánysértés - vétkesek közt cinkos, aki néma

Írta: Szdv.hu Dátum: . Rovat: Hírek

Dr. Székely Tamás A Tüdőbeteg.hu megkérdezte dr. Székely Tamás egészségügyi minisztert, miért késik a Nemdohányzók védelméről szóló törvény elfogadása, miért nem találkozunk a dohányzás, és különösen a passzív dohányzás visszaszorítását célzó központilag szervezett és finanszírozott kommunikációs kampánnyal.

Bár alkotmánysértő a mai jogi szabályozás, politikusaink közel 10 éve képtelenek megoldani, hogy senkinek se kelljen mások cigarettafüstjét beszívnia se a munkahelyén, se a tömegközlekedési eszközökön, se a szórakozóhelyeken. Tömegek szenvednek mások cigarettafüstjétől a buszmegállókban vagy az aluljárókban. Alig lehet úgy belépni egy kórházba, orvosi rendelőbe, bevásárlóközpontba, színházba, de óvodába vagy iskolába, hogy ne kelljen áttörnünk magunkat az ajtóban álló dohányosok füstfelhőjén.

Az egészségügyi miniszter válaszát teljes egészében olvasóink és a választópolgárok rendelkezésére bocsátjuk:

 

Egészségügyi Minisztérium
MINISZTER

Ikt. szám: 14137-2 /2008-0004JKF

Dr. Mucsi János úrnak
főszerkesztő
www.tudobeteg.hu
Telefax: (1) 363-1126

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII törvény (továbbiakban: Nvt.) módosításával kapcsolatos kérdésére válaszul az alábbi tájékoztatást adom.

Amint arra Ön is utalt, az Nvt. módosításának egyeztetése valóban megkezdődött a tárcánál, több fórumon, illetve az Országgyűlés különböző bizottságai előtt is napirendre került ez a kérdés az elmúlt év során. Az Nvt. módosításával kapcsolatos szakmai egyeztetéseink többek között a következő szervezetekkel folytak, illetve folynak:

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • Magyar Vendéglátók Ipartestülete
  • Egészségünkért XXI. Században Alapítvány
  • Magyar Tüdőgyógyász Társaság
  • Pápai-Páriz Egészségvédelmi Országos Egyesület
  • az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága, Sport és turisztikai bizottsága.

Tájékoztatom, hogy a Kormány, valamint az Egészségügyi Minisztérium kiemelkedően fontosnak és nélkülözhetetlennek tartja a nemdohányzók egészségvédelmére vonatkozó szabályozásnak a nemzetközi trendekre, illetve vállalt kötelezettségekre is tekintettel történő folyamatos továbbfejlesztését.

Az Európai Bizottságnak 2007. január 30-án megjelent, a "Dohányfüstmentes Európáért: politikai lehetőségek" című, COM(2007) 27 final számú közleményével ("Dohányfüstmentes Európáért" című Zöld Könyv.) kapcsolatosan a Kormány a nyilvános konzultáció során többek között leszögezte: Magyarország fontosnak tartja, hogy a dohányfüstmentes Európáért folytatott erőfeszítések célja mindenképpen a zárt nyilvános helyekre vonatkozó teljes dohányzási tilalom legyen. A megvalósítás jogi formája, időzítése és módja tekintetében rugalmas álláspontot képviselve az uniós szintű szabályozás fontossága mellett is állást foglaltunk.

Engedje meg, hogy a fentiekkel is összefüggésben utaljak rá, a 2008. június 28-án kihirdetettm a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény - különösen annak a 2009. március 1-jén hatályba lépő 19. §-a - drasztikus korlátozásokat vezet be a jelenlegi helyzethez képest a dohánytermékek reklámozása területén. A törvény alapján többek között a dohánytermékek árusítását végző üzletekben a dohánytermékek reklámja márkanevenként nem haladhatja meg az A/5 (148x210 mm) méretet, és összességében, üzletenként legfeljebb az A/1 (594x841 mm) méretet. E reklámok 30%-át teszi ki továbbá az általános egészségvédő figyelmeztetés. Az új szabályozástól azt várjuk, hogy az hozzájárul - különösen fiatalkorú - rászokók számának csökkentéséhez.

A fentieken túlmenően utalok rá, hogy a már lefolytatott egyeztetések részeredményei alapján körvonalazódik az Nvt. szükséges módosításainak iránya és tartalma is. Megjegyzem, az Nvt. 2006. szeptember 1-jével került utoljára átfogó módosításra. A vonatkozó szabályozás jellegére is figyelemmel a túl gyakori, ki nem forrott joggyakorlat alapján, illetve a gyakorlatból levonható releváns konzekvenciák hiányában történő módosítások ritkán érik el a kívánt célt. Utalok rá továbbá, hogy a jogszabály-előkészítés, illetve általában a jogalkotás az egészségügyi, társadalmi, gazdasági, szociális, és egyéb érdekek pontos egyeztetését igénylő, nagy jelentőségű és bonyolult közhatalmi folyamat. A széles körű szakmai egyeztetések miatti jelenlegi időveszteséget reményeim szerint jelentősen kompenzálni fogja a nemdohányzók minőségi jogalkotással biztosítandó egészségnyeresége.

Kérem válaszom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2008. december 04.

Tisztelettel,
Dr. Székely Tamás

 

Kommentár

A Magyar Köztársaság Alkotmánya kimondja:

18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.
70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
A miniszter úr által említett szakmai szervezetek álláspontja évek óta egységes.

Az Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság és a Pápai-Páriz Egészségvédelmi Országos Egyesület vezetői arról tájékoztatták szerkesztőségünket, hogy véleményük évek óta változatlan, a zárt közterületi dohányzás teljes tiltását támogatják, és erről írásban és szóban is tájékoztatták a minisztérium képviselőit. Ugyanakkor ez év szeptembere óta semmilyen konkrét tárgyalás, egyeztetés nem történt.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a közterületi dohányzás tiltása mellett foglalt állást. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének a megrendelésére az MTA Politika Tudományok Intézete által végzett tanulmány a Nemdohányzók védelméről szóló törvény 2-3 évvel való elhalasztását javasolja, ugyanakkor ettől maga az Akadémia is azonnal elhatárolódott .

Az egészséges környezethez és a lehető legmagasabb szintű egészséghez joga van a pincérnek, a kalauznak is. A dohányfüstös környezetben végzett munka ezt nem teszi lehetővé.

A vendéglátósoknak feladatuk, hogy dolgozóik alkotmányos jogait ne sértsék meg, politikusainknak pedig mindent el kell(ene) követniük annak érdekében, hogy a nyilvánvalóan alkotmánysértő helyzetet minél előbb megszűntessék. Nem vitatkozni kell, hanem szavazni.

A dohányterméket árusítását végző üzletekben a 2009. március 1-én hatályba lépő, a dohányreklám méretére vonatkozó korlátozás már nem elegendő. A fiatalok rászokásának megelőzése érdekében a dohánytermékek árusítását nagyobb üzletekben külön erre a célra kialakított és nem átlátható elkülönítéssel (pl. fal, paraván) kellene megoldani, a kisebb árusítóhelyeken pedig a pult alól kellene kiszolgálni a 18 év feletti vásárlókat.

A Nemdohányzók védelméről szóló törvény elhalasztása egyedül a dohányipar érdekeit szolgálja. A dohányos politikusainknak a füstmentes mozgalom élére kellene állniuk, hogy még a gyanú árnyéka se merüljön fel arra vonatkozóan, hogy egyéni érdekeiket, betegségüket (a függő dohányost a betegek közé soroljuk a Betegségek Nemzetközi Osztályozása szerint) a köz akarata, a köz szolgálata elé helyezik. 

Politikusaink halogató magatartása vagy cinikus együttműködés a dohányipari lobbival, vagy a hozzá nem értés, az alkalmatlanság ékes bizonyítéka.

dr. Mucsi János
orvos-főszerkesztő

...

Cikk olvasása az eredeti oldalon...