Nyomtatás

Dohánytermékek - újabb szigor Brüsszelből

Írta: EU Dátum: . Rovat: Hírek

A mai napon az Európai Bizottság javaslatot fogadott el a dohánytermékekről szóló irányelv módosítása céljából. A javaslat elfogadását többéves előkészítő munka előzte meg.

A jogszabályjavaslat új elemekkel bővíti, egyúttal pedig szigorítja a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó szabályozást. Konkrétabban szólva az új irányelv be fogja tiltani a jellegzetes ízesítésű cigarettákat, sodort cigarettákat és füst nélküli dohánytermékeket, és kötelezővé teszi a nagyméretű képes egészségügyi figyelmeztetések elhelyezését a cigaretták és a sodort cigaretták csomagolásán.

A jogszabály ezen túlmenően szabályozni fogja a határokon átívelő internetes értékesítést, és technikai elemeket vezet be az illegális kereskedelem megakadályozása érdekében. A Bizottság javaslata értelmében az irányelv olyan termékeket illetően is rendelkezéseket határoz majd meg, melyekre eddig nem vonatkoztak külön szabályok. Példaként említhetők az elektromos cigaretták (e-cigaretták) és a dohányzási célú gyógynövénytermékek. A rágódohány és a tubák címkézésére és összetevőire a jövőben külön szabályok fognak vonatkozni. Nem hoz változást az irányelv módosítása viszont a tekintetben, hogy a szájon át fogyasztott dohány (az ún. snüssz) ezentúl is tiltás alá esik majd.

A javaslat elfogadásának alkalmából Tonio Borg egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos kijelentette: „Elvégeztük, amire vállalkoztunk! Az Európai Bizottság ígéretet tett arra, hogy 2012 végéig javaslatot terjeszt elő a dohánytermékek tárgyában, és én ezt a javaslatot ismertetem a mai napon az egészségügyi miniszterekkel és az Európai Parlament tagjaival. A számok önmagukért beszélnek: a dohányzás nagy arányban függőséget okoz, és minden második dohányos esetében halálhoz vezet. Tekintettel arra, hogy a dohányosok 70%-a 18 éves életkora előtt kezd dohányozni, a ma előterjesztett javaslat azt hivatott elősegíteni, hogy csökkenjen a dohánytermékek és a dohányzás vonzereje, s ezáltal kevesebb fiatal kapjon rá erre a szokásra.” A biztos hozzátette: „A fogyasztókat nem szabad becsapni: fontos, hogy a dohánytermékek megjelenése és ízhatása megőrizze a dohánytermékek sajátos jellemzőit. Javaslatunk biztosítja, hogy a tetszetős csomagolás és a kellemes ízvilág kialakítása ezentúl ne képezze részét a marketingstratégiának."

Dohánytermékek - Miért kell felülvizsgálni a vonatkozó uniós jogszabályt?

A jelenlegi jogszabály, azaz a dohánytermékekről szóló irányelv (2001/37/EK) 2001-ben lépett hatályba. Azóta a tudomány sokat fejlődött, a piac és a nemzetközi helyzet pedig jelentősen megváltozott. Így például ma már új tudományos bizonyítékok állnak a rendelkezésünkre a dohányárukban használt ízesítőanyagokkal, illetve az egészségügyi figyelmeztetések hatékonyságával kapcsolatban. Az utóbbi időben a gyártók a dohánytermékek ízesítése és tetszetős csomagolása révén igyekeznek minél több vevőt megnyerni áruiknak, a piacokon pedig teljesen új termékkategóriák jelentek meg, gondoljunk csak az elektromos (e-)cigarettára. Ami a nemzetközi fejleményeket illeti, az EU és az uniós tagországok mindegyike ratifikálta az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményét, mely 2005 februárjában lépett hatályba. A felsorolt változások következtében az irányelv rendelkezéseinek egy része idejétmúlttá vált. További fontos tény, hogy a tagállamok eltérően jártak el a szabályozás kialakítása során, aminek folytán a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó tagállami jogszabályok eltérnek egymástól.

Az Európai Bizottság ezekre a fejleményekre válaszul dolgozta ki új javaslatát az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa felkérésére. A javaslathoz a dohánytermékekről szóló irányelv alkalmazásáról 2007-ben és 2009-ben készített jelentés szolgált alapul, mely azonosította, mely területeken lehetne a helyzetet javítani.

A javaslat főbb elemei

A javaslat a jelenleg hatályos irányelv mélyreható felülvizsgálatát szorgalmazza. Elfogadása esetén az új irányelv a következő területeken hoz majd változást:

• Címkézés és csomagolás: A cigaretták és a sodort cigaretták dobozait az elő- és hátlap felületének 75%-át kitöltő méretű képes és szöveges egészségügyi figyelmeztetéssel kell ellátni. A csomagoláson nem szabad reklámelemeket megjeleníteni. A dohánytermékek csomagolásán a dohányfüst kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmával kapcsolatban jelenleg feltüntetett – és általános vélemény szerint félrevezető – információkat a jövőben a csomagolás oldalán elhelyezett felirat váltja fel, amely arról tájékoztat, hogy a dohányfüst több mint 70 rákkeltő anyagot tartalmaz. A tagállamoknak megfelelően indokolt esetben jogukban áll semleges egységcsomagolást előírni.

• Összetevők: Az összetevők és a füstkibocsátás tekintetében elektronikus bejelentési formátum bevezetésére kerül majd sor. A javaslat előirányozza továbbá a jellegzetes ízesítésű cigaretták, sodort cigaretták és füst nélküli dohánytermékek, valamint a fokozottan toxikus és erős függőséget okozó dohánytermékek betiltását.

• Füst nélküli dohánytermékek: A szájon át fogyasztott dohánytermékek (snüssz) a jövőben is minden tagországban tiltás alá esnek majd, kivéve Svédországot, amely mentességet kapott a tilalom alkalmazása alól. A jövőben minden füst nélküli dohánytermék egységcsomagjának a két fő felületén egészségügyi figyelmeztetést kell feltüntetni, jellegzetes ízesítésű dohánytermékeket pedig nem szabad majd árusítani.

• Az irányelv hatályának kiterjesztése: Az új dohánytermék-kategóriák bevezetése előzetes bejelentéshez lesz kötve. Azok a nikotintartalmú termékek (pl. az e–cigaretták), melyek nikotintartalma nem ér el egy bizonyos küszöbértéket, forgalmazhatók ugyan, de csakis akkor, ha található a csomagolásukon egészségügyi figyelmeztetés. Ha nikotintartalmuk meghaladja a küszöbértéket, forgalmazásukra csak akkor nyílik mód, ha gyógyszerkészítményként, például nikotinpótló terápia céljából engedélyezték őket. A dohányzási célú gyógynövénytermékek esetében is kötelező lesz egészségügyi figyelmeztetést feltüntetni.

• Határokon átívelő távértékesítés: A javaslat az internetes kiskereskedők vonatkozásában bejelentési kötelezettséget, ezenfelül pedig életkor-ellenőrzési mechanizmus bevezetését irányozza elő. A cél az, hogy a gyermekek és a kiskorúak ne vásárolhassanak dohánytermékeket.

• Tiltott kereskedelem: Az új irányelv nyomon követési és ellenőrzési rendszer, valamint biztonsági elemek (pl. hologramok) alkalmazását írja majd elő annak érdekében, hogy a kereskedők kizárólag olyan dohánytermékeket értékesítsenek az EU-ban, melyek megfelelnek az előírásoknak.

Az eddig megtett és a soron következő lépések

A javaslat elfogadását az érdekeltek széles körére kiterjedő konzultációs folyamat előzte meg. Ennek egyik elemét az a nyilvános konzultáció jelentette, melynek folyamán 85.000-en adtak választ a kérdőívben feltett kérdésekre. A javaslat előkészítése során átfogó hatásvizsgálatra is sor került, mely a különböző szakpolitikai elképzelések gazdasági, társadalmi és egészségügyi hatásait mérte fel. Ezen túlmenően a Bizottság – a javaslat kidolgozásának elősegítése céljából – több külső tanulmányt is készíttetett.

A folyamat következő lépését az jelenti, hogy az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa megvitatja a javaslatot, melynek elfogadására várhatóan 2014-ben, hatálybalépésére pedig 2015–16 folyamán kerül majd sor.

További információk:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm
MEMO/12/1005