Ma már hatékony módszerek és gyógyszerek állnak az orvosok rendelkezésére, amelyekkel sokszorosára lehet növelni a sikeres leszokások arányát. Jóllehet, országszerte több száz szakember végezte el a korszerű leszokást támogató tanfolyamokat, az elégtelen OEP-finanszírozás és szabályozás miatt a dohányosok mégsem juthatnak hozzá a leszokást segítő hatékony orvosi segítséghez.

Elégtelen OEP-finanszírozás akadályozza a dohányosok leszokását

Az OEP megszégyenítően alacsony, a jelképesnél is sokkal kisebb díjat fizet(ne) a szolgáltatóknak a leszokást támogató tevékenységért. Mivel az OEP nem biztosít erre a célra külön óraszámot és plusz finanszírozási keretet az egészségügyi szolgáltatók számára, azok így ellenérdekeltté válnak a leszokást támogató orvosi rendelések beindításában és működtetésében.

Pedig a dohányzásról való leszokás orvosi támogatása a legnagyobb megtakarítással kecsegtető orvosi beavatkozás. Minden harmadik-második beteg (függő dohányos) meggyógyul egy 3–6 hónapos kezelés hatására, a kivizsgáláshoz és a kezeléshez nincs szükség drága műszeres beavatkozásokra.

Felhívjuk az OEP és az egészségügyi kormányzat illetékeseinek a figyelmét arra, hogy mielőbb hozzák meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a leszokni akaró dohányosok hozzájuthassanak a gyógyulásukhoz szükséges orvosi segítséghez, illetve hatékony gyógyszerekhez.

A Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért egy 1%-os termékdíj bevezetését, vagy a dohánytermékek adójának ilyen mértékű emelését javasolja minden dohánytermékre, amely megfizetésével a dohányosok saját maguk fizetnék meg a leszokásuk orvosi költségeit.

Dr. Mucsi János a Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért elnöke

Háttér információk

A dohányosok függősége betegség, mégpedig az egyik legnagyobb halálozással járó betegség, hiszen ha nem gyógyul meg (azaz nem szokik le), akkor a betegek harmada-fele belehal a betegség szövődményeibe (szívinfarktus, agyvérzés, tüdőrák, COPD stb.)

A dohányzás a világon az első számú megelőzhető halálok. 2011-ben több mint 5 millió ember fog meghalni dohányzással összefüggő szívrohamban, agyi érkatasztrófában, rákban, tüdőbetegségben vagy más betegségekben. Mindez nem tartalmazza azt a mintegy 600.000 embert - több mint egynegyedük gyermek – akik passzív dohányzás miatt fognak meghalni. A globális dohányjárványból adódó éves halálozási veszteség 2030-ra elérheti a 8 milliót. A dohányzás, amely 100 millió ember halálát okozta a 20. században, 1 milliárd embert képes megölni a 21. században.

Az Országgyűlés által egy hónappal ezelőtt módosított nemdohányzók védelméről szóló törvény értelmében 2012-től füstmentesek lesznek a zárt közterületek, vendéglátóhelyek, a tömegközlekedési eszközök és azok megállói, várótermei is. A cigarettásdobozokon nálunk is megjelennek a nagyméretű képes figyelmeztetések. A nemdohányzók védelme mellett a kormányzati intézkedések kimondott célja a dohányzás visszaszorítása, hiszen a dohányzás a megbetegedések egyik vezető oka, amely évente mintegy 30.000 ember életét oltja ki hazánkban. Az intézkedések hatására várhatóan még több dohányos próbálkozik meg a leszokással.

Az EVSZ Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye a világ elsőszámú dohányzás szabályozási eszköze. Ez az első egyezmény, amely a WHO párfogásával született, egyben a leggyorsabban és legszélesebb körben elfogadott egyezmény, amely jelentős népegészségügyi előrelépést jelent. A több mint 170 tagország által elfogadott bizonyítékokon alapuló egyezmény megerősíti minden ember jogát a legmagasabb szintű egészséghez és új jogi dimenziókat biztosít a dohányzás visszaszorítás területén történő együttműködéshez.

Mint minden más egyezmény, a WHO FCTC is jogi kötelezettségeket ró a tagokra, amelyhez az országok (és az Európai Unió) hivatalosan hozzájárultak. A Felek által elfogadott irányelvek segítik e kötelezettségek megvalósítását. A Keretegyezmény elsőként elfogadott dohányfüst-expozíció elleni védelemről szóló 8. cikkének végrehajtására vonatkozó irányelve segíti a Magyar Parlament által ez év áprilisában módosított nemdohányzók védelméről szóló törvény megvalósítását. Az egyezmény, 12. cikkének irányelve pedig az oktatás, képzés, lakossági tudatosság formálás végrehajtását segítő elő, ami magában foglalja az óvodáskortól kezdődő, majd az iskolában folytatódó megelőzési programok működtetését, valamint a már dohányzó felnőtt lakosságnak szóló kommunikációs programokat is.

Magyarország aláírta, a Magyar Országgyűlés önálló törvényben szavazta meg a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményét (2005. évi III. törvény). A Keretegyezmény 14. cikke foglalkozik a dohányfüggőség kezelésével:

14. Cikk

A dohányfüggőséget és dohányzás abbahagyását érintő keresletcsökkentési intézkedések

1. A Részes Felek tudományos bizonyítékokra és a legjobb gyakorlatra alapuló, célirányos, átfogó és integrált irányelveket dolgoznak ki és terjesztenek el, figyelembe véve a nemzeti körülményeiket és prioritásaikat, valamint hatékony intézkedéseket hoznak a dohányhasználat abbahagyásának az elősegítésére és a dohányfüggőség megfelelő kezelésének a biztosítására.
2. Ebből a célból a Részes Felek erőfeszítéseket tesznek, hogy
a) hatékony programokat dolgozzanak ki és valósítsanak meg a dohányhasználat abbahagyásának elősegítésére olyan helyeken, mint oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, munkahelyek és a sportolás színterein;
b) beépítsék a dohányfüggőség diagnosztizálását és kezelését, valamint a dohányhasználat abbahagyását segítő tanácsadó szolgálatokat nemzeti egészségügyi és oktatási programjaikba, terveikbe és stratégiáikba, értelemszerűen, az egészségügyi dolgozók, közösségi dolgozók és szociális munkások részvételével;
c) létrehozzanak az egészségügyi ellátó intézményekben és rehabilitációs központokban a dohányfüggőséggel kapcsolatos diagnosztizálási, tanácsadási, megelőzési és kezelési programokat;
d) működjenek együtt más Részes Felekkel a dohányfüggőség kezeléséhez való hozzáférhetőség és megfizethetőség megkönnyítése érdekében, ideértve gyógyszerkészítményeket is, a 22. Cikk rendelkezéseivel összhangban. Ezek a termékek és összetevőik magukba foglalhatnak gyógyszereket, a gyógyszerek beadásához szükséges termékeket és diagnosztikumokat, értelemszerűen.

Az idei Dohányzásmentes Világnap arra irányul, hogy rávilágítson az egyezmény fontosságára, nyomatékosítsa a tagállamok (Felek) ezzel kapcsolatos kötelezettségeit, és hogy segítse a Felek Konferenciáját és a WHO-t azon alapvető szerepének betöltésében, hogy segítsék a tagállamokat kötelezettségeik végrehajtásában. A Felek Konferenciája az egyezmény központi szerve és kormányzó testülete.

A keretegyezményt aláíró országok kötelezettségi a következők:

 • A népegészségügyi politikák védelme a dohányipar kereskedelemi és egyéb anyagi érdekeivel szemben.
 • Ár és adó intézkedések alkalmazása a dohány iránti kereslet csökkentésére.
 • Az emberek védelme a dohányfüst expozíciótól.
 • A dohánytermékek összetételének szabályozása.
 • A dohánytermékekkel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályozása.
 • A dohánytermékek csomagolásának és címkézésének szabályozása.
 • Az emberek figyelmeztetése a dohánytermékek veszélyeivel kapcsolatban.
 • A dohánytermékek reklámjának, hirdetésének, valamint a dohányipari szponzoráció tiltása.
 • Segítség felajánlása az embereknek függőségük kezelésére.
 • Dohánytermékek illegális kereskedelmének szabályozása.
 • Dohánytermékek eladásának tilalma kiskorúaknak és kiskorúak által.
 • A dohánytermesztést helyettesítő gazdaságilag életképes alternatívák támogatása.

Az egyezmény felismeri a nemzetközi együttműködés, valamint az alacsony- és közepes jövedelmű országoknak felajánlott segítség fontosságát is kötelezettségeik teljesítésében. A kampány a következő kulcsüzenetre fókuszál: az országoknak teljes egészében meg kell valósítaniuk az egyezményt, hogy megvédjék a jelenlegi és jövő generációkat a dohányfogyasztás és a dohányfüst expozíció pusztító egészségi, társadalmi, környezeti és gazdasági következményeitől.

Egyéb kulcsüzenetek a következők:

 • Az egyezmény nagyon sok kormány és több millió ember vágyát és elkötelezettségét testesíti meg a dohánymentes világ megvalósítására.
 • A tagoknak teljesíteniük kell kötelezettségeiket az egyezmény teljes megvalósítása érdekében.
 • Az egyéneknek bátorítaniuk kell saját kormányukat és segíteniük kell ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítésében.
 • Az egyezményt az intézményeknek és egyéneknek úgy kell tekinteni, mint a népegészségügy történelmének mérföldkövét és a világ elsőszámú dohányzás- ellenőrzési eszközét.
 • A WHO és a Felek Konferenciája készen állnak arra, hogy segítsenek az egyes országoknak az egyezményből adódó kötelezettségeik és a hozzá kapcsolódó irányelvek teljesítésében.

Az egyezmény már igazolta hatásosságát a dohányzás elleni harcban, ugyanakkor többet kellene tenni annak érdekében, hogy az egyezmény adta valamennyi lehetőséget elérjük, amelyet a Felek maguk is felismertek közelmúltban megrendezetett találkozójukon. Megerősítették elkötelezettségüket, hogy előtérbe helyezik a dohányfogyasztás ellenőrzésére vonatkozó egészségügyi intézkedések megvalósítását.

A 2011-es Dohányzásmentes Világnapon és egész évben a WHO sürgetni fogja az országokat, hogy tegyék az egyezményt a dohányfogyasztás okozta globális járvány megfékezése érdekében tett erőfeszítéseik középpontjába. A WHO felhívására figyelve az országok erősíteni fogják tevékenységüket, hogy jelentősen csökkentsék a dohányzással összefüggő betegségek és halálozások terhét, az egyezményes kötelezettségeikkel összhangban.

A Világnapról szóló eredeti, angol nyelvű összefoglaló itt érhető el.
További hírek: http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/aktualitasok

A „Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért” (SZDV) a dohányzás visszaszorításáért küzdő egyesület, társaságok és más közhasznú társadalmi szervezetek önkéntes társulásán alapuló, jogi személyiséggel rendelkező szövetsége; kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, amely 1999-ben alakult meg.

Az SZDV célja: a dohányzás visszaszorítása révén, a magyar lakosság körében (fő célcsoport: ifjúság, család) az egészségi állapot javítása.
Az SZDV és tagegyesületei közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, pártoktól függetlenek, anyagi támogatást azoktól nem fogadnak el, és ilyet azoknak nem is nyújtanak.
Az SZDV tagegyesületei: Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata, Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége, Légúti Betegek Országos Egyesülete, Magyar Ápolási Egyesület, Magyar Rákellenes Liga, Magyar Védőnők Egyesülete, Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület

Videók